Etika

ETICKÝ KÓDEX

Etika spolocnosti Avas transSpoločnosť Avas trans, s.r.o. sa riadi princípom poctivého a spravodlivého jednania voči našim zákazníkom, dopravcom, ale zároveň aj voči konkurencii a jej zamestnancom. Jednáme otvorene, úprimne, čestne a slušne. To isté zároveň očakávame od našich partnerov.
Všetky finančné záväzky voči našim obchodným partnerom si plníme na 100%, a takto pomáhame rozvíjať ich spoločnosti a dobré vzájomné vzťahy, aby sme spolu mohli tvoriť ešte silnejší tím.