Služby

Ponúkame tieto služby

  • Kamionova doprava a Logistikaexpresná doprava do 1,5t 
  • preprava tovaru do 6,5t s vozidlami s celkovou hmotnosťou do 12 ton 
  • preprava tovaru do 24t s vozidlami s kapacitou 34 paliet a objemom do 100cbm 
  • preprava nebezpečných tovarov ADR 
  • preprava rýchlo skaziteľných tovarov s chladiarenskými vozidlami 
  • skladovanie 
  • baliace činnosti a manipulácia s tovarom 
  • autobusová doprava